Święto Młodych w Chełmie

NIEDZIELA PALMOWA W CHEŁMIE - 20. 03. 2016 r.

„BŁOGOSŁAWIENI MIŁOSIERNI,

ALBOWIEM ONI MIŁOSIERDZIA DOSTĄPIĄ”

ŚWIĘTO MŁODYCH i WSPÓLNOT RELIGIJNYCH CHEŁMA

PROGRAM:

14.40 - Kościół Rozesłania Apostołów w Chełmie:

Koncert chwały „Młodzi – młodym” w wykonaniu scholi - ks. K. Krakowiak z młodzieżą

15.00 - powitanie Ks. Bpa M. Cisło, kapłanów, młodzieży – ks. dziekan

powitanie Ks. Bpa przez młodzież – ks. Jacek Lewicki

krótkie pozdrowienie uczestników przez Ks. Biskupa

Ewangelia – kapłan, poświęcenie palm – Ks. Biskup

formowanie się procesji przed kościołem

15.15 - Procesja z Palmami:

z Rozesłania Apostołów do Bazyliki Mariackiej

15.30 - Bazylika Mariacka w Chełmie:

przekazanie błogosławieństwa Ks. Abpa S. Budzika dla poszczególnych sztabów parafialnych ŚDM,

przekazanie młodzieży z poszczególnych parafii dekanatów Dzienniczka s. Faustyny na CD oraz filmu o miłosierdziu Bożym

Koronka do Miłosierdzia Bożego – odmawia młodzież

16.00 - UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA