Wybory dziekana

01 września o godz. 15.00 w naszym sanktuarium zgromadzili się kapłani Dekanatu Chełm – Wschód, by dokonać wyboru nowego dziekana i wicedziekana. Spotkanie rozpoczęło się modlitwą Koronki do Bożego Miłosierdzia, a następnie w domu parafialnym, pod przewodnictwem ks. Józefa Piłata , Dziekana Dekanatu Chełm Zachód i  wicedziekana ks. Wojciecha Jaroszyńskiego  kapłani w tajnych wyborach mogli oddać głos na 3 kapłanów. Nie byli to kandydaci wyznaczeni, lecz każdy z proboszczów był potencjalnym kandydatem. PROTOKÓŁ PISAŁ KS Jerzy Krawczyk - wikariusz.