Półkolonie przy parafii

W pierwszym tygodniu ferii, od 29 stycznia do 2 lutego, zostały zorganizowane po raz pierwszy półkolonie dla dzieci. Uczestniczyło w nich 50 osób. Przygotowano ciekawy program, mający na celu integrację dzieci w wymiarze:

  • duchowym - każde spotkanie rozpoczynało się i kończyło wspólną modlitwą oraz śpiewem pieśni religijnych,
  • intelektualnym - dzieci brały udział w grach i zabawach aktywizujących umysł,
  • artystycznym - odbywały się zajęcia plastyczne, taneczne,
  • fizycznym - miały miejsce zajęcia sportowe w sali gimnastycznej oraz w parku wodnym.

Odbył się również karnawałowy bal przebierańców. Każdego dnia dzieci miały przygotowany obiad.

Składamy serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania i przebiegu spotkań. Wychowawcom: Iwonie Synowiec- kierownik wypoczynku i autorce programu, Jolancie Bulskiej, Monice Skrzypczak, Krystynie Jankowskiej, Anecie Wróbel. Katechetom: Ewie Protasiewicz, Iwonie Kot, Bożenie Tywoniuk, Emilowi Kolenda, Michałowi Ciężadło. Kapłanom: ks. Karolowi, ks. Pawłowi, ks. Janowi. Dziękujemy wodzirejowi Piotrowi Wojdylo-Nafalskiemu, Ewie Harańczuk MDK, Dyrekcji S.P. nr 5, Prezesowi Parku Wodnego, Restauracji Kresowe Jadło, Parafialnemu Zespołowi Caritas, ChDK i Zespołowi GOOD GOD - naszym sponsorom.