Stanisław Gołub - Zrealizowane programy badawcze na Górze Katedralnej - 2018-09-29

 

 

Paweł Wira - Projektowane Centrum Dialogu Kultur i Religii na Górze Katedralnej w Chełmie - 2018-09-29

 

 

Stanisław Gołub - Wirtualna wędrówka po kryptach pod bazyliką - 2018-09-29

 

 

Piotr Preis - Dokumentacja fotogrametryczna krypt pod bazyliką - 2018-09-29

 

 

Prof. Radosław Dobrowolski - Pierwotny krajobraz Góry Katedralnej w Chełmie - 2018-09-29

 

 

Prof. Andrzej Buko - Góra Katedralna w najnowszych badaniach Instytutu Archeologii PAN - 2018-09-29

 

 

Prof. Mykola Bevz - Od najstarszej świątyni Daniela Romanowicza do współczesnej Bazyliki NNMP - 2018-09-28

 

 

Zygmunt Gardziński - Początki i rozwój kultu religijnego na Górze Katedralnej w Chełmie - 2018-09-28

 

 

Stanisława Rudnik - Zabudowa Góry Katedralnej w Chełmie - 2018-09-28

 

 

dr Robert Kozyrski - Góra katedralna i kościół chełmski - 2018-09-28