Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy

Kategoria: Wydarzenia, relacje...
Utworzono: niedziela, 05 maj 2019 01:55
Opublikowano: niedziela, 05 maj 2019 01:55
Administrator
Odsłony: 982

plakat

Fanpage - link

 

1. Co znaczy słowo REO?

2. Jaki jest cel rekolekcji REO?
W czasie rekolekcji głoszone jest podstawowe orędzie chrześcijańskie o Bogu, który kocha, o Jezusie Chrystusie, który umarł i zmartwychwstał dla zbawienia każdego człowieka, o Duchu Świętym, który uświęca i daje moc do szczęśliwego życia zgodnego z wolą Boga. Rekolekcje prowadzą do spotkania z Bogiem, doświadczenia Jego miłości, a także do pogłębionej decyzji oddania się Chrystusowi jako Panu.
REO przygotowuje do modlitwy o nowe wylanie Ducha Świętego. Od nich rozpoczyna się droga formacji. Są odpowiednikiem Seminarium życia w Duchu Świętym.
 

3. REO to:


 

 4. Dla kogo są rekolekcje REO?

Na seminarium REO nie trzeba się wcześniej zgłaszać, zapisy są prowadzone na pierwszym spotkaniu.


Schemat rekolekcji stacjonarnych jest następujący:

5. Kto może prowadzić rekolekcje REO?


Za rekolekcje odpowiedzialni są księża opiekunowie grup Odnowy w Duchu Świętym przy danej parafii. Rekolekcje odbywają się wyłącznie za zgodą miejscowego proboszcza. Prowadzącymi rekolekcje mogą być osoby świeckie, pod warunkiem, że działają z polecenia i misji Kościoła Katolickiego, czyli w jedności z władzami duchowymi parafii, diecezji. Osobom prowadzącym najczęściej pomagają animatorzy prowadzący grupki dzielenia, grupa muzyczna wspierająca wspólną modlitwę podczas spotkań.

 
6. Czy muszę wstępować do Odnowy w Duchu Świętym po skończonych rekolekcjach?


Rekolekcje zachęcają do wstąpienia do jakiejś wspólnoty w Kościele, tak aby wiara pozostawała żywa. Wybór wspólnoty pozostawiony jest indywidualnie każdemu rekolektantowi.

 
Początek rekolekcji w BAZYLICE PW. NARODZENIA NMP W CHEŁMIE – 6 MAJA 2019 O GODZ. 19.00


Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy (REO) są propozycją dla Ciebie, jeśli:

 
Proszę przyjdź, a przekonasz się, że można być jeszcze bardziej zadowolonym i żyć pełniej niż kiedykolwiek.


Rekolekcje prowadzą do spotkania z Bogiem, który kocha miłością niezmienną i bezwarunkową, do pogłębionej decyzji oddania się Chrystusowi jako Panu.