Przyjęcie nowych ministrantów i lektorów

W pierwszą niedzielę Adwentu w Sanktuarium MB Chełmskiej miał miejsce obrzęd przyjęcia do grona ministrantów 11 chłopców. Od kilkunastu tygodni, niektórzy nawet od kilku miesięcy przygotowywali się oni do pełnienia służby przy ołtarzu pod przewodnictwem opiekuna ks. Tomasza. Podczas tej samej uroczystości grono 18 starszych ministrantów otrzymało pełny strój ministranta czerwoną sutanienkę i pelerynę, zaś lektorzy przyjęli szkaplerze.

Uroczystościom przewodniczył Ks. Proboszcz Andrzej Sternik, który wyraził wdzięczność przede wszystkim rodzicom nowych ministrantów za stworzenie religijnej atmosfery w domu rodzinnym, która skutkuje większym zaangażowaniem się dzieci w życie Kościoła.

Innym ważnym momentem tej uroczystości było przyjęcie do grona lektorów 19 dorosłych osób zarówno kobiet jak i mężczyzn, którzy także po odpowiednim kursie prowadzonym przez ks. Proboszcza będą czytać Słowo Boże podczas Mszy świętych i nabożeństw.

Słowo ministrant pochodzi z łacińskiego ”ministro” i oznacza służenie, posługiwanie, świadczenie pomocy. W kościele katolickim ministrant to osoba posługująca wspólnocie podczas Eucharystii oraz przy sprawowaniu innych nabożeństw. Ministranci nie przyjmują święceń, są osobami świeckimi, jednak po okresie próbnym są uroczyście przyjmowani do grona Służby Liturgicznej poprzez błogosławieństwo do tej posługi. Wspólnota ministrancka i lektorska przy Parafii Narodzenia NMP w Chełmie liczy obecnie 51 osób, nie licząc dorosłych.