Nowenna przed Misjami Świętymi

14 stycznia rozpoczęliśmy w naszym Sanktuarium 9-tygodniową nowennę przed Misjami Świętymi. Każdy tydzień nowenny ma określone intencje modlitwy.

1 Tydzień Nowenny  
O odnowienie i umocnienie wiary w całej wspólnocie parafialnej. Aby czas misji stał się czasem powszechnego rachunku sumienia z przeżywania naszych praktyk wiary: modlitwy zwłaszcza rodzinnej, uczestnictwa we Mszy św., korzystania z sakramentów św. i tego wszystkiego, w czym nasza wiara się wyraża.

2 Tydzień Nowenny  
O odnowienie naszego życia moralnego: o dobrą spowiedź misyjną i o łaskę przemiany dla ludzi żyjących w grzechach, obarczonych nałogami, oddalonych od Boga.

3 Tydzień Nowenny  
O odnowienie świętości życia małżeńskiego i rodzinnego. O odbudowanie więzi miłości w naszych rodzinach, a szczególnie tych, które przeżywają kryzysy.

4 Tydzień Nowenny  
O ożywienie i odnowienie życia sakramentalnego w całej parafii i w każdej rodzinie.

5 Tydzień Nowenny  
O ducha prawdziwej modlitwy i odnowienia zdrowej pobożności w każdym z nas i w naszych domach. By były one prawdziwymi sanktuariami wiary przeżywanej w rodzinie.

6 Tydzień Nowenny  
O większą troskę w wychowaniu dzieci i młodzieży. O stałą współpracę rodziców z dziełem katechizacji i troskę o uczestnictwo ich dzieci w praktykach wiary.

7 Tydzień Nowenny  
O ducha ofiary w dźwiganiu krzyża i umocnienie w cierpieniu ludzi chorych, cierpiących, podeszłego wieku i wszystkich, którzy potrzebują umocnienia duchowego i cielesnego.

8 Tydzień Nowenny  
O łaskę powrotu do gorliwości życia religijnego dla parafian zaniedbujących obowiązki wiary. Szczególnie o łaskę powrotu do Boga dla najbardziej zaniedbanych duchowo, którzy nie byli może zbyt długo u sakramentów św., zagubili drogę do kościoła, zaprzestali praktyki modlitwy; aby i ich Chrystus przyprowadził do źródła odnowy misyjnej.

9 Tydzień Nowenny  
O Boże błogosławieństwo na czas misji. O błogosławione owoce tego czasu łaski, przez podjęcie i wypełnienie dobrych postanowień misyjnych, które złożymy pod misyjnym krzyżem.