List do parafian przed misjami

Droga Siostro! Drogi Bracie! Kochani Parafianie!

Przeżywamy kolejny Wielki Post w naszym życiu. W myśl zaproponowanego hasła roku duszpasterskiego: „Duch, który umacnia miłość” pragnę razem z Wami przeżyć ten okres jako szczególny czas łaski, którym będą Misje Święte; z nadzieją, że w naszym życiu we wszystkim będzie zwyciężała Miłość, a przez to Bóg będzie uwielbiony. Misje w parafii to szczególny czas. Wśród dzisiejszych problemów i nadmiernej troski o dobra doczesne, potrzeba wyciszenia i zastanowienia się nad sobą, rodziną i przyszłością. Chrystus, jako mądry Nauczyciel, wskazuje kierunek i cel naszego życia. On jest tym, który nie tylko naucza, ale pomaga powstawać z upadków, dodaje sił w kroczeniu do wieczności, wlewa w ludzkie serca nadzieję i radość.

 

Doświadczenie pokazuje, że każdy z nas tęskni za tym, by być lepszym, każdy też pragnie trwałego szczęścia dla siebie i bliskich. Chcemy żyć w pokoju, sprawiedliwie i godnie. Z drugiej strony widzimy, jak daleko świat odbiega od tych wymarzonych ideałów i jak sami ulegamy słabościom
i zwątpieniom. Dziś w naszym kraju rozpada się 1/3 małżeństw, przeżywamy ogromny kryzys wychowania, młodzi boją się podejmować trwałych i ostatecznych decyzji; starsi i nie tylko, czują się coraz bardziej samotni… Brakuje dzieci, by zabezpieczyć naszą przyszłość, brakuje czasu, by odwiedzić bliskich i sąsiadów… Żyjemy w ciągłym pośpiechu mimo, że mamy tyle maszyn, samochodów i innych udogodnień.

Z kolei w Kościele, jak sami to widzicie, tylko ok. 30% uczestniczy w coniedzielnej Mszy świętej, zaś tylko ok. 20% modli się codziennie. Modlące się razem rodziny, to dziś wyjątek. Coraz więcej młodych po bierzmowaniu „wyfruwa” z kościoła, jak przysłowiowe gołębie, a dzieci mają kłopot
z odmówieniem prostych modlitw. Rośnie liczba ludzi praktykujących, ale niewierzących lub wierzących wybiórczo. Oswajamy się z tym, że bliscy i znajomi nie chodzą już do Kościoła. Coraz cichsze są nasze odpowiedzi na Mszy i nabożeństwach, wkrada się zwątpienie.

Można przyglądać się temu wszystkiemu i wmówić sobie, że ja i tak nic nie mogę na to poradzić... Ale można też wstać z przysłowiowej kanapy i zrobić, co w naszej mocy. Bóg liczy tu na każdą i każdego  z nas! Na ziemi żyjemy 80 a może i 100 lat. I można się tu nieźle urządzić i troszczyć się tylko o to, by mi było dobrze. Tymczasem chodzi o wieczność. Chodzi o zbawienie nas i naszych bliskich, a więc o sprawę najważniejszą. Bez Waszej obecności i zaangażowania niewiele się zmieni.

Zapraszam więc na misje i do misji! Ten tydzień będzie tygodniem zasiewu. Misje, które w dniach od 18 do 24 marca 2018 odbędą się w naszej parafii prowadzić będzie ks. prałat Ryszard Winiarski, proboszcz parafii w Dorohusku. Tematem będą Sakramenty Święte.

Proszę wszystkich Was o modlitwę w waszych rodzinach, w intencji tego Bożego dzieła, które św. Jan Paweł II nazywa „niezastąpionym środkiem okresowej i intensywnej odnowy życia chrześcijańskiego”. W czasie trwania misji chciałbym zaprosić do nieustannej modlitwy różańcowej w dzień i w nocy przez 7 dni. Potrzeba do tego 168 osób. W bazylice jest wyłożona lista, na którą możemy się wpisać wybierając jedną godzinę, podczas której modlimy się jedną częścią różańca (jedna osoba modli się w ciągu jednej godziny). Bądźcie obecni w tym dziele. Czujcie się posłanymi do dawania radykalnego świadectwa życia z wiary dla tych, którzy wątpią, odchodzą lub znajdują się na duchowych obrzeżach wspólnoty Kościoła. Misje to również czas, który ma nam mocno uświadomić, że jesteśmy żywą świątynią, która gromadzi się na modlitwie w murach świątyni materialnej. Przez całe misje w bazylice będzie znajdowała się duża plansza z widokiem naszego kościoła – jako budowli materialnej. Naszym zadaniem będzie przynieść i przykleić w dowolnym miejscu swoją twarz z fotografii, a przez to dać wyraz, że jestem żywą częścią tego kościoła, tej wspólnoty. Plansza ta pozostanie w sanktuarium jako pamiątka misji.

Droga Siostro! Drogi Bracie! Przyjmij to serdeczne zaproszenie do uczestnictwa w Misjach Świętych. Przyjdź, rozpoznaj Boga – On Jest. Maryi, Pani z Góry Chełmskiej, Mistrzyni Zawierzenia, oddajemy się z ufnością w opiekę, wierząc, że uprosi nam Ona u Swego Syna światło i łaskę dla dobrego i owocnego czasu przeżycia Misji św.

 

PROGRAM MISJI ŚWIĘTYCH

NIEDZIELA 18 III SAKRAMENT CHRZTU

Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych

7.00 – Msza św. z nauką dla dorosłych

9.00 – Msza św. z nauką dla dorosłych

10.30 – Msza św. z nauką dla dzieci

12.00 – Msza św. z nauką dla dorosłych

16.00 – Msza św. z nauką dla dorosłych

18.00 – Msza św. z nauką dla młodzieży

20.00 – Apel Jasnogórski

 

PONIEDZIAŁEK 19 III SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich
7.00 10.00, 16.00, 18.00 – Msze św. z nauką dla dorosłych
8.30 – klasy 0-III – nauka dla dzieci
12.00 – klasy IV-VII – nauka dla dzieci
20.00 – Apel Jasnogórski

 

WTOREK 20 III SAKRAMENT BIERZMOWANIA
7.00, 10.00, 16.00, 18.00 – Msze św. z nauką dla dorosłych
8.30 – klasy 0-III – Msza św. z nauką dla dzieci
12.00 – klasy IV-VII – Msza św. z nauką dla dzieci
20.00 – Apel Jasnogórski

ŚRODA 21 III SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH
Odwiedziny chorych w domach
7.00, 16.00, 18.00 – Msze św. z nauką dla dorosłych
10.00 – Msza św. z namaszczeniem – nauka dla chorych
20.00 – Nabożeństwo Różańcowe – Rosarium

CZWARTEK 22 III SAKRAMENT KAPŁAŃSTWA
Dzień spowiedzi
7.00, 10.00, 16.00, 18.00 – Msze św. z nauką dla dorosłych
8.30 – Młodzież gimnazjum i IV LO – nauka dla młodzieży
12.00 – Młodzież I LO i III LO – nauka dla młodzieży
20.00 – Apel Jasnogórski

PIĄTEK 23 III SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA
Dzień spowiedzi
Post o chlebie i wodzie
7.00, 10.00, 16.00, 18.00 – Msze św. z nauką dla dorosłych
8.30 – Młodzież gimnazjum i IV LO – Msza św. z nauką dla młodzieży
12.00 – Młodzież I LO i III LO – Msza św. z nauką dla młodzieży
20.00 – Droga Krzyżowa

SOBOTA 24 III SAKRAMENT EUCHARYSTII
7.00, 10.00, 16.00, 18.00 – Msze św. z nauką dla dorosłych
Zakończenie misji – stacja przy krzyżu misyjnym – Wysoka Górka-Kopiec Wolności

Błogosławię Wszystkim na ten święty czas!

Ks. Andrzej Sternik
Proboszcz