header image
Start arrow Historia arrow Historia Góry Chełmskiej arrow Związki Stefana Kardynała Wyszyńskiego z Sanktuarium Matki Bożej Chełmskiej
Związki Stefana Kardynała Wyszyńskiego z Sanktuarium Matki Bożej Chełmskiej Drukuj E-mail
Napisał Ks. Kazimierz Bownik   
Tuesday, 24 January 2006
Spis stron
Związki Stefana Kardynała Wyszyńskiego z Sanktuarium Matki Bożej Chełmskiej
Strona 2
Strona 3
Strona 4

Kiedy ukazały się w druku relacje Władysława Reymonta "Z Ziemi Chełmskiej" Stefan Wyszyński miał kilkanaście lat. Można przypuszczać, że ta niewielka książeczka, opisująca dramatyczną sytuację religijną mieszkańców ziemi chełmskiej trafiła do rąk wrażliwego młodzieńca i zakodowała w jego pamięci, że gdzieś bardziej na południowy wschód od jego rodzinnego Podlesia jest maryjne Sanktuarium, wprawdzie nie tak słynne jak te na Jasnej Górze i w Ostrej Bramie, do których pielgrzymowali jego rodzice, ale też niezwykłe, bo pomagające ludziom w zachowaniu wierności Bogu i Kościołowi aż do świadectwa krwi.

Być może, że studiując kilka lat na KUL /1924-29/ odwiedził to Sanktuarium, obsługiwane wówczas przez Księży Jezuitów.

Image
Zapewne przebywając w czasie okupacji w Kozłówce k. Lubartowa, a zwłaszcza w pobliskim Żółowie słyszał o kolejnych dramatach tego miejsca i ludzi z nim związanych /aresztowanie wszystkich kapłanów i przekazanie katedry chełmskiej przez gen. Franka prawosławnym nacjonalistom ukraińskim/.

Gdy 4 marca 1946 roku wyraził zgodę na propozycję Ojca św. Piusa XII, by objąć obowiązki biskupa lubelskiego, zapewne z radością skonstatował, że to stare Sanktuarium, uświęcone modlitwą tylu pokoleń i zroszone męczeńską krwią należy do jego diecezji. A może dowiedział się o nim dopiero w dniu swojej konsekracji biskupiej, która odbyła się 12 maja 1946 roku na Jasnej Górze. W uroczystości tej wzięła udział delegacja parafii Mariackiej w Chełmie na czele z ks. Marcelim Mrozkiem, pełniącym wówczas obowiązki proboszcza. Po skończonej uroczystości ks. Mrozek składając gratulacje i życzenia swojemu nowemu pasterzowi ośmielił się zakomunikować o świętokradztwie w Chełmskim Sanktuarium, kradzieży sukni i koron, które miało miejsce 13 września 1945 r. i prosić o dokonanie rekoronacji obrazu Matki Bożej.

Image
Ks. Biskup Wyszyński przyjął zaproszenie do Chełma wyznaczając datę 7 lipca. Parafia starannie przygotowała się do tej uroczystości. Wydano 58. stronicową książeczkę pt. "Góra Chełmska, Jej Pani i Lud" pióra Kazimierza Janczykowskiego, przygotowano tysiące obrazków z odpowiednim nadrukiem i medalików z wizerunkiem Matki Bożej Chełmskiej.

Dostojny gość przybył do Chełma 6 lipca o godz. 17.00. Został powitany przy bramie triumfalnej, na ul. Lubelskiej, przez władze wojskowe z kompanią honorową, powiatowe, z przewodniczącym powiatowej rady Janem Barczyńskim, miejskie z przewodniczącym Kazimierzem Zarębskim, duchowieństwo i przedstawicieli władz oświatowych. W powitaniach wzięły udział delegacje rzemiosła, kupiectwa, instytucji społecznych, organizacji religijnych, harcerstwa, ogromna liczba dzieci i młodzieży oraz dziesiątki tysięcy ludzi z Chełma i okolic.

Image
Uroczystej koronacji dokonano 7 lipca o godz. 10.00 na balkonie katedry. Następnie Obraz niesiono w dziękczynnej procesji po placu kościelnym. Po umieszczeniu obrazu na swoim miejscu przed ołtarzem głównym, sprawowano Mszę Świętą, podczas której Ks. Biskup wygłosił płomienne kazanie o kulcie Bogarodzicy i Jej Niepokalanym Sercu, "do którego garnie się dzisiaj cały świat". Po południu Ksiądz Biskup udzielił bierzmowania ponad tysięcznej grupie młodzieży. W księdze koronacyjnej ordynariusz lubelski napisał: "Dziękuję Bogu i Najświętszej Bożej Rodzicielce za wielką łaskę, której doznałem, że w niegodności swej byłem powołany do włożenia koron na skronie Pani Chełmskiej. Jej polecam siebie i miasto Chełm, duchowieństwo i lud wierny mej Diecezji, Polskę całą. Kapłanom świątyni katedralnej Chełmskiej błogosławię, by w promieniach łaski Pośredniczki Łask Wszelkich uświęcali siebie i powierzone im z woli naszej dusze. Proboszczowi kościoła katedralnego, Ks. Marcelemu Mrozkowi, szczególnej pieczy powierzam cześć Świętej Pani. Wszystkim, którzy tę świątynię nawiedzać będą z serca błogosławię". - +Stefan Wyszyński, Biskup Lubelski.

O godz. 18.00 procesjonalnie odprowadzono Arcypasterza do Parafii Rozesłania Świętych Apostołów, gdzie rozpoczął wizytację kanoniczną.

Kolejną okazję przyjazdu na Górę Chełmską stworzyła parafia Mariacka swojemu biskupowi już 26 października 1946 r. Tego dnia konsekrował dwa dzwony "Stanisław" i "Julian", ufundowane przez parafian i wykonane w Przemyślu w firmie Felczyńskich. Uroczystość wypadła bardzo podniośle, przy dużym udziale duchowieństwa i wiernych.

Image

Image
Gdy 14 listopada 1946 roku został utworzony komitet budowy organów dla chełmskiej katedry, ksiądz biskup Wyszyński był bardzo ucieszony tą inicjatywą. Wsparł ją specjalną odezwą do kapłanów w której czytamy: "Ukochani Confratres! Kościół parafialny Mariacki w Chełmie nie posiada dotychczas organów. Zarówno podniesienie chwały Bożej jak i dostojność świątyni Pani Chełmskiej wymaga, by ofiarnością całego społeczeństwa chełmskiego zostały wybudowane organy, godne tego miejsca. I dlatego pochwalam inicjatywę Proboszcza Parafii Mariackiej, zmierzającą do wybudowania w tej świątyni organów. Proszę też Wielebne Duchowieństwo Chełmszczyzny, aby inicjatywę tę życzliwie przyjęło, poparło u swych parafian słowem zachęty. Wszystkim, którzy bądź słowem, bądź groszem ofiarnym przyczynią się do wzniesienia organów w kościele Mariackim w Chełmie z serca błogosławię".

 

Zachęta i błogosławieństwo pasterza pomogły, bo już 8 września 1947 roku zostały poświęcone 41. głosowe organy, wykonane w firmie Wacława Biernackiego w Krakowie.

 

Image
Wielkim pragnieniem młodego Biskupa Lubelskiego było rozwinięcie kultu Niepokalanego Serca N.M.P. Wspominał już o tym w pierwszym kazaniu podczas koronacji obrazu. Jakże ta idea niezwykle korespondowała z historią kultu Chełmskiego Wizerunku, gdzie czczono Jej "pełne miłości Serce" - /kazanie na ten temat wygłoszone podczas pierwszej koronacji obrazu w 1765 r. przez ks. Piotra Przeworskiego, przeora Lubelskiego Konwentu Dominikanów. Pragnął całą diecezję oddać Niepokalanemu Sercu Maryi, poprzedzając akt oddania regionalnymi Kongresami Maryjnymi. Wychodząc naprzeciw pragnieniom Ks. Biskupa powstaje w parafii Mariackiej w Chełmie 10 lipca 1948 r. Komitet Kongresu Maryjnego, z którego poczynaniami Arcypasterz z radością się zapoznaje.

5 sierpnia wydaje list pasterski do mieszkańców Chełma i ziemi chełmskiej: "...Na uroczystość Narodzenia N.M.P. miasto Chełm i Ziemia Chełmska, święcić będą swój wielki dzień, Kongres Różańcowy czcicieli Serca Maryi, Matki Boga Człowieka i Matki naszej. Ziemia Chełmska pragnie wyprawić godny swej Pani dzień, pragnie wypowiedzieć Jej swą ogniem prześladowań wypróbowaną wiarę, swoją niewiędnącą miłość; swoje oddanie bez granic i swoją wdzięczność za doznawaną od wieków, a zwłaszcza w czasie wojny opiekę.... Ileż łask spłynęło przez Matkę Najświętszą na Ojczyznę naszą, a szczególnie na ukrzyżowaną za wiarę Ziemię Chełmską.... Idziemy więc wyznawać naszą wiarę świętą; tę wiarę, którą dziadowie i ojcowie nasi bronili aż do krwi, wiarę mocą której ziemia ta utrzymała się nie tylko w wierności Kościołowi katolickiemu, ale przez Kościół i Ojczyźnie naszej... Przychodzimy tu, aby odmieniać, oczyszczać i uświęcać dusze nasze... Przychodzimy, aby serca nasze oddać Niepokalanemu Sercu Maryi... Wracać będziemy z Kongresu Chełmskiego z mocnymi postanowieniami: wierności w świętej służbie Bożej, trzeźwości i czystości naszego życia domowego, pokoju i miłości współżycia sąsiedzkiego..."

ImageOgłoszenia Duszpasterskie
Archiwum ogłoszeń