NIEDZIELA 02.06.2024 r.

7.00

Dziękczynna z okazji 82 r. urodzin Genowefy z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej  i potrzebne łaski

7.00

† Ryszard Kowalski ( 7 r.)

7.00

† Eugeniusz Majek ( 2 greg.)

9.00

Dziękczynna z okazji 48 r. urodzin Katarzyny Adamkiewicz i 18 r. urodzin Laury Adamkiewicz z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej  i potrzebne łaski dla Julii, Laury i Katarzyny

9.00

Przez przyczynę Matki Bożej Chełmskiej o pokój na świecie, zakończenie wojny na Ukrainie oraz o błogosławieństwo dla Ojczyzny, dla władz państwowych i kościelnych

9.00

† Jan Marcinek ( 2 greg.)

9.00zk

† Marian Szpindowski ( 6 r.), †† Szpindowskich i Saczuków

10.30

† Anna ( 41 r.), Deonizy, Andrzej, Marian †† Kamolów

10.30

† Mieczysław Kowalczyk ( 2 r.), †† Koperskich, Kowalczyków i Machometów

10.30

† Jan Marcinków ( 2 greg.)

12.00

Pro populo (chrzty)

12.00

Dziękczynna z okazji urodzin Michała Łopaciuka z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej, zdrowie i potrzebne łaski

16.00

Dziękczynno-błagalna z okazji 46 r. urodzin Agnieszki z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i św. Mochała Archanioła oraz potrzebne łaski dla niej i jej męża Tymoteusza i dzieci Natalii, Konrada i Jakuba

18.00

† Władysław Karaś ( 11 r.), Jan Karaś ( 10 r.), Józefa, Paulina, Józef Kula, Marianna i Andrzej Grzelak †† Karaś, Kula

PONIEDZIAŁEK 03.06.2024 r.

7.00

† Konrad Kawalec ( 4 mc)

7.00

† Seweryn Grześ ( 2 r.), Bronisława i Kazimierz ( 33 r.) Prokopowicz, Anna i Stanisław Grześ

7.00

† Jan Marcinek ( 3 greg.)

8.00

† Kazimierz Wojcieszuk ( 11 r.)

8.00

† Ksenia, Teodor, Maria, Marcin, Telesfor †† Kniaziów

18.00

Za wspólnotę Legionu Maryi o duchowy i liczebny wzrost

18.00

† Stanisław Grabarczuk ( 64 r.), Ewa, Tomasz, Antoni, Paweł †† Grabarczuków, Ryszard i Andrzej Grzegorczyk

18.00

† Eugeniusz Majek ( 3 greg.)

18.00

† Jan Marcinków ( 3 greg.)

WTOREK 04.062024 r.

7.00

† Kazimiera Kowal ( 25 r.)

7.00

† Eugeniusz Majek ( 4 greg.)

7.00

† Jan Marcinek ( 4 greg.)

8.00

Przez wstawiennictwo Matki Bożej Chełmskiej i św. Michała Archanioła o wzmocnienie wiary w narodzie polskim, o ochronę życia dzieci nienarodzonych oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne

8.00

† Barbara Knapińska ( 5 r.)

8.00

† Kazimierz Sobolewski ( 1 mc)

18.00

Dziękczynna z okazji 13 r. święceń kapłańskich ks. Tomasza Musieja z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej  i potrzebne łaski

18.00

Dziękczynna z okazji 8 r. święceń kapłańskich ks. Pawła Gołofita z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, świętość życia i opiekę Matki Bożej Chełmskiej

18.00

† Józefa ( 7 r.) i Czesław Piskorscy

18.00

† Jan Marcinków ( 4 greg.)

ŚRODA 05.06.2024 r.

7.00

† Zbigniew Bas ( 3 r.), Stanisława  Bas ( 7 r.)

7.00

† Krzysztof Pindych ( 3 mc)

7.00

† Renata Gaj ( 3 mc)

7.00

† Jan Marcinków ( 5 greg.)

8.00

Za przyczyną Matki Bożej Chełmskiej o łaskę zdrowia dla Longina Bożeńskiego

8.00

† Adolf Grabowski ( 3 r.), Zofia

8.00

† Janina, Jan, Marcin, Jacek †† Pieniążek; † Zofia, Stanisław i Maria †† Jarek

8.00

† Eugeniusz Majek ( 5 greg.)

8.00

† Jan Marcinek ( 5 greg.)

18.00

 Zbiorowa przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy

CZWARTEK 06.06.2024 r.

7.00

† Konrad Kawalec

7.00

† Mateusz Koman

7.00

† Wiktoria Wiszyńska ( 1 mc)

7.00

† Ryszard Sztanke ( 6 r.) †† Sztanke

8.00

Dziękczynna z okazji 80 r. urodzin  Barbary z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej, zdrowie i potrzebne łaski

8.00

† Jan Marcinków ( 6 greg.)

8.00

† Jan Marcinek ( 6 greg.)

18.00

W intencji powołań

18.00

Dziękczynno-błagalna z okazji 37 r. ślubu Jolanty i Zdzisława Fryszkowskich z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej, zdrowie i potrzebne łaski

18.00

† Anna Kowalska ( 2 r.)

18.00

† Eugeniusz Majek ( 6 greg.)

 PIĄTEK 07.06.2024 r.

7.00

Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

7.00

† Helena, Piotr, Eugeniusz i Jan †† Dmitruków

7.00

† Zbigniew Zasadny ( 1 mc)

8.00

† Jan Marcinków ( 7 greg.)

8.00

† Jan Marcinek ( 7 greg.)

8.00

† Eugeniusz Majek ( 7 greg.)

16.30

Dziękczynno-błagalna z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Chełmskiej i wszelkie potrzebne łaski dla rodziny Bogu wiadomej

16.30

† Aleksandra, Zbigniew, Anna †† Czarneckich i Raców

18.00

Dziękczynna z okazji 10 rocz. święceń kapłańskich ks. Marcina Chmiela z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej Chełmskiej i święte kapłaństwo na wzór Serca Jezusowego na dalsze lata posługi

 SOBOTA 08.06.2024 r.

7.00

† Anna i Józef Tyczyńscy, Dominik Szychulec

7.00

† Jan Marcinek ( 8 greg.)

7.00

† Jan Marcinków ( 8 greg.)

8.00

Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Chełmskiej i potrzebne łaski dla Barbary z racji 80 rocz. urodzin

8.00

† Bolesław Sitarz (24 r.), Lucjan, Tadeusz i Halina

8.00

† Andrzej Benginow (34 r.)

16.00

ślub

17.00

† Anna ( 27 r.), Władysław ( 18 r.) Świętoniewscy †† Marchewów, Karpików, Świętoniewskich i Pawłowskich

17.00

† Jadwiga ( 22 r.), Mieczysław ( 52 r.) †† Leszko

17.00

† Józefa Adamczuk ( 30 r), Wacław Adamczuk ( 29 r.), Wiesław, Michalina, Antoni †† Adamczuków; † Józef, Barbara,

Jan †† Zająców

17.00

† Eugeniusz Majek ( 8 greg.)