1. Gościmy dziś w naszym sanktuarium s. Karolinę Mordakę z Papieskiego Stowarzyszenia Pomocy Kościołowi w Potrzebie, które od 2006 roku prowadzi kampanię S. O. S. dla Ziemi Świętej. Jej głównym celem jest pomoc ekonomiczna połączona z solidarnością z wyznawcami Chrystusa na Jego ziemi, czyli w Palestynie.

2. W poniedziałki o godz. 19.00 w bazylice spotyka się Wspólnota Przyjaciół Oblubieńca. Inauguracja roku formacji jutro. Osoby, które chciałyby do niej dołączyć, serdecznie zapraszamy

3. Jutro na godz. 19.00 zapraszamy rodziców dzieci, które będą przygotowywały się do I Komunii św. Spotkanie w sali różańcowej. Prosimy o obecność przynajmniej jednego rodzica.

4. We wtorek rozpoczynamy dziewięciomiesięczną nowennę z modlitwą do Matki Bożej Chełmskiej o dar poczęcia dla małżeństw, które nie mogą mieć własnych dzieci. Zawsze w ostatni wtorek miesiąca Msza św. o godz. 18.00. Prosimy o poinformowanie i zaproszenie małżeństw starających się o potomstwo.

5. We wtorek po Mszy św. o godz. 18.00 zapraszamy na całonocną adorację Najświętszego Sakramentu, którą poprowadzą lektorzy dorośli. Czytane będą fragmenty z Pisma św. dotyczące opisu Męki Pańskiej. Zapraszamy wszystkich.

6. W czwartki w naszym sanktuarium po Mszy św. o godz. 8.00 jest nowenna do św. Andrzeja Boboli, Patrona Polski, mamy też relikwie tego świętego, które począwszy od tego czwartku będziemy mogli ucałować. Serdecznie zachęcamy do udziału w tym nabożeństwie, to jest mocny patron również na dzisiejsze czasy pełne niepokoju i niepewności, oraz niebezpieczeństwa rozprzestrzeniania się wojny. Wszędzie gdzie jest św. Andrzej Bobola, to w swych objawieniach wręcz domaga się by mu oddawano cześć. Serdecznie zapraszamy na to nabożeństwo.

7. W czwartek zapraszamy na modlitwę Koronka do Bożego Miłosierdzia, którą odmawiać będziemy jak co roku na ulicach miast. W naszej parafii spotkamy się o godz. 15.00 przy figurze św. Jana Pawła obok Gmachu, aby głosić orędzie o Bożym Miłosierdziu.

8. Narzeczonych, którzy myślą o ślubie kościelnym, zapraszamy na weekendowe nauki przedmałżeńskie. Odbędą się one 30 września i 7-8 października br. Zapisy osobiście w kancelarii lub drogą telefoniczną. Liczba miejsc ograniczona.

9. W sobotę 30 września organizowany jest wyjazd do Lublina na 24 godzinne nabożeństwo uwielbienia „ Ja Jestem” Informacje na temat wyjazdu u ks. Szymona i ks. Damazego.

10. W niedzielę rozpoczynamy miesiąc nabożeństw różańcowych. Serdecznie zapraszamy codziennie na godz. 17.30. Tak planujmy czas, aby każdy z nas był przynajmniej raz na tej modlitwie. Dzieci zapraszamy dwa razy w tygodniu - we wtorki i czwartki.

11. Chełmski Dom Kultury zaprasza na spektakl pt. „Zapora. Nigdy się nie poddamy”. Spektakl odbędzie się 2 pażdziernika o godz. 18.00. Bezpłatne wejściówki w kasie CHDK i kina Zorza.

12. W dniu 07 października o godz. 18.00 w naszym sanktuarium odbędzie się koncert z cyklu „Słuchając Ludzi – Św. Jan Paweł II”. W koncercie wezmą udział artyści znani z największych muzycznych wydarzeń oraz popularnych programów muzycznych takich jak „Mam Talent” i „Voice of Poland”,Janusz Radek, Sonia Maselik, i Adam Kalinowski.Koncert jest muzycznym hołdem dla pontyfikatu Świętego Jana Pawła II – orędownika pokoju, dialogu i miłości bliźniego. Osią koncertu są listy, jakie Papież Polak otrzymywał przez cały pontyfikat. Kilka z tych listów przeczytają wykonawcy koncertu. Wstęp jest bezpłatny, liczymy na obecność całych rodzin.

13. W niedzielę 8 października w 6 rocznicę modlitwy „Różaniec do granic” zapraszamy wszystkich mieszkańców Ziemi Chełmskiej na modlitwę różańcową ulicami naszego miasta z ikoną Matki Bożej Chełmskiej. Będziemy się modlili o wiarę w naszych rodzinach, pokój na świecie i ustrzeżenie nas od wojny. Chcemy objąć też modlitwą naszą umiłowaną Ojczyznę- Polskę. Doskonale wiemy, że część opcji w naszym kraju, pragnie tego by wymazać Boga, Kościół z życia. Trzeba nam na nowo wziąć sobie do serca słowa bł Prymasa, którego relikwie mamy w naszym sanktuarium” Albo Polska będzie katolicka, albo jej nie będzie wcale”. W tych słowach odczytujemy wielką odpowiedzialność jaka na nas spada w obecnym czasie. Bez modlitwy nie jesteśmy w stanie obronić najważniejszych wartości chrześcijańskich. Wspólnie zawalczmy różańcem o Polskie Lepanto. Początek o godz. 19.00 w naszym sanktuarium. Prosimy o przyniesienie świec.

14. Składamy serdeczne Bóg zapłać! za ofiary na przedsięwzięcia remontowe w naszym sanktuarium złożone dziś na tacę, ale także do puszki czy przelane na konto parafialne.

15. Chełmskie Centrum Ewangelizacji zaprasza kobiety na roczną formację. Spotkania odbywają się raz w miesiącu. Pozwalają odkrywać duchowość kobiety oraz umacniają w jej codziennym powołaniu. Serdecznie zapraszamy! Pierwsze spotkanie odbędzie się 8 października o godz. 19.30 w sali różańcowej. Więcej informacji oraz zapisy na stronie www.chce.info.

16. Organizujemy drugą grupę pielgrzymów do Meksyku w dniach 2- 11 lutego 2024r. Informacje oraz zapisy w zakrystii lub kancelarii.

17. Informacje dotyczące Bractwa św. Piusa X. Niemal nazajutrz po zakończeniu Soboru Watykańskiego II ujawnili się w Kościele tzw. tradycjonaliści. Uważają oni, że sobór ten wywołał ogromny kryzys w Kościele katolickim i doprowadził go na skraj przepaści. Tradycjonaliści sądzą, że zmiany wprowadzone na Soborze Watykańskim II przeczą całej Tradycji Katolickiej i są właściwie odwróceniem się papieża, kardynałów i biskupów od wiary katolickiej. Sprzeciwiają się też nowościom w Kościele - ekumenizmowi z innymi chrześcijanami, dialogowi religijnemu z religiami niechrześcijańskimi, wolności religijnej, zmianom w liturgii mszy św. i wprowadzeniu języków narodowych do liturgii. Zarzucają też, że Kościół stał się liberalny i modernistyczny, co doprowadziło do kryzysu katolicyzmu na świecie. Największym i najstarszym ugrupowaniem tradycjonalistów jest Bractwo św. Piusa X. Jako organizacja ma ono nieuregulowany status kanoniczny, natomiast jej kapłani jako ważnie wyświęceni podlegają karze suspensy, czyli zawieszenia wykonywania czynności kapłańskich wynikających ze święceń. Jeśli je wykonują, czynią to nieprawnie i niegodnie. Fakt, że Bractwo św. Piusa X nie ma statusu kanonicznego w Kościele, w ostatecznym rozrachunku nie jest umotywowany racjami dyscyplinarnymi, lecz doktrynalnymi. Dopóki Bractwo nie ma statusu kanonicznego w Kościele, także jego szafarze nie pełnią prawnie żadnych posług w Kościele. Bractwo nie ma statusu kanonicznego w Kościele, a jego szafarze – nawet jeśli została z nich zdjęta kara kościelna – nie pełnią w sposób uprawniony żadnej posługi w Kościele. Fakt, że jako tradycjonaliści nie organizują spotkań w kościele tylko w różnych innych miejscach jest tego potwierdzeniem. Papieże św. Jan Paweł II, Benedykt XVI i Franciszek ze strony kościoła katolickiego wiele uczynili by doktrynalnie zbliżyć Bractwo do Kościoła. Przy tej okazji prosimy pamiętać, że podobnie jest z posługą ks. Natanka czy ks. Galusa z Czatachowej. Kapłani ci są suspendowani, więc nie pełnią żadnej posługi w kościele w sposób uprawniony. A jeśli sprawują posługę to również nieprawnie i niegodnie. Są w nieposłuszeństwie. W ten sposób nie tworzy się odnowy czy nowych dzieł w kościele, które przez wieki powstawały i powstają ale nigdy założyciele nie występowali przeciwko papieżowi czy biskupom. Sympatyzowanie, czy popieranie przez nas tego typu zachowań czy korzystanie z ich posługi jest wchodzenie w nieposłuszeństwo Kościołowi. Oczywiście są w kościele sympatycy liturgii trydenckiej i jeśli praktykują ten ryt za zgodą biskupa miejsca zgodnie z rozporządzeniami papieży to w takich przypadkach pozostają wiernymi w kościele katolickim.