W tym roku obchodzimy 250 rocznicę koronacji cudownego Obrazu Matki Bożej Chełmskiej. Dnia 17 stycznia 1765 r. owczesny biskup unicki Maksymilian Ryłło otrzymał dekret od papieża Klemensa XIII, zezwalający na koronację Obrazu. Biskup M. Ryłło w specjalnym liście pasterskim  wyznaczył na koronację dzień 15 września 1765 r. W uroczystym Te Deum dziękowano Bogu za cuda i łaski doznane za przyczyną Matki Bożej Chełmskiej, a także za nową katedrę /czyli dzisiejszą bazylikę/,  której budowę zakończono dziewięć lat wcześniej. Odpustową Eucharystią  z udziałem Księdza Arcybiskupa  chcemy rozpocząć  obchody rocznicy koronacji.  Natomiast główna uroczystość upamiętniająca wydarzenia  1765 r. odbędzie się w dniu 8 września br.
 
4. Chełmski Dom Kultury zaprasza na koncert  znanego artysty Mieczysława Szcześniaka, który  zaśpiewa dla nas w Niedzielę Palmową 29 marca. Jak co roku wydarzeniu temu towarzyszyć będą warsztaty muzyczne, prowadzone przez Rafała Czarneckiego i zespół Heaven Up. Zapisy na warsztaty prowadzone są w Chadeku  i  bilety tamże.
 
5. Apel  Komendanta Policji  i  prośba Stowarzyszenia Hospicjum Domowe – oddzielne teksty.