I Międzynarodowa Konferencja

W czwartek 27 września rozpoczęła się I Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Góra Chełmska między teraźniejszością a historią i archeologią", zorganizowana przez naszą parafię we współpracy z Urzędem Miasta Chełm pod patronatem naukowym prof. dra hab. Andrzeja Buka z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Uroczyste jej otwarcie nastąpiło o godz. 16.00 w Sali Różańcowej na Górze Katedralnej. Tego dnia odbyła się też modlitwa ekumeniczna za zmarłych, których szczątki znajdują się w kryptach, podczas Mszy św. sprawowanej w naszej bazylice o godz.18.00 pod przewodnictwem ks. abpa Stanisława Budzika, bpa Krzysztofa Nitkiewicza oraz kapłanów obrządków greckokatolickiego i prawosławnego. 28 i 29 września wszystkie spotkania odbyły się w Chełmskiej Bibliotece Publicznej im. M.P. Orsetti przy ul. Partyzantów 40.