Pomnik na 100-lecie Niepodległości

W bieżącym roku obchodzimy stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Okoliczność ta skłoniła do podjęcia inicjatywy budowy pomnika Kazimierza Czernickiego, publicysty, wydawcy, historyka, zasłużonego w budowaniu chełmskiego życia społecznego i kulturalnego II Rzeczypospolitej. Gdy przyszedł czas wojny, zarówno on jak i jego trzej synowie oddali życie – ginąc z rąk Niemców - za wolność ojczyzny. Pomnik – usytuowany na skwerze u zbiegu ulic Młodowskiej i Kopernika - zostanie zwieńczony zrywającym się do lotu orłem jako symbolem naszej dzisiejszej otwartości na polskość. Ma być wspólnym przedsięwzięciem chełmian, co zostanie wyryte w granitowym postumencie. Czernicki za wolność kraju płacił krwią, naszą powinnością staje się potrzeba wsparcia tej inicjatywy finansowo. 30 września we wszystkich kościołach w naszym mieście po Mszach św. zbierane były do puszek na ten cel  dobrowolne ofiary. Zgromadzone środki zostały przekazane na konto budowy pomnika. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.