List do Parafian - Adwent 2018

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Siostry i Bracia, Drodzy Parafianie!

Przed nami kolejne Święta – te najcieplejsze, najradośniejsze, w naszej polskiej tradycji najbardziej rodzinne - Boże Narodzenie. W tym czasie przychodzę do Was, aby podzielić się opłatkiem – okruchem świętego chleba, symbolem nowonarodzonego Dziecięcia Jezus. Przychodzę jako pasterz, by wraz z Wami oddać hołd Bogu – Człowiekowi. Życzę Wam, abyśmy jako jedna wspólnota, odnowiona łaską Misji św. wiosną bieżącego roku, wzrastali w wierności Bogu i Kościołowi. Tak jak pasterze z Betlejem, może z niedowierzaniem, a chwilami z lękiem przed nieznanym, podążajmy z odwagą za głosem anielskim, który rozbrzmiewa w nas, wieszcząc światu chwałę Boga na wysokości i pokój ludziom czyniącym dobro na ziemi, aby ten zbliżający się świąteczny czas został przeżyty w atmosferze zrozumienia, miłości, pojednania i dobroci. Z całego serca chciałbym w nim uczestniczyć poprzez dar kapłańskiej modlitwy, którą pragnę objąć całą naszą Wspólnotę Parafialną, czynię to zresztą codziennie. Radując się z nadchodzących świąt Bożego Narodzenia, pragniemy podziękować Bogu, że wszedł w nasze szare codzienne życie, że pragnie nam towarzyszyć w dolach i niedolach, że nas kocha. Wdzięczni jesteśmy za każde dobro, które dokonuje się w naszych rodzinach i wspólnotach, za każde dobro, które dokonuje się w naszej parafii.

 

W pierwszą niedzielę Adwentu rozpoczęliśmy rok duszpasterski, którego mottem są słowa: „W mocy Ducha Świętego”. Wszyscy jesteśmy zgodni, że budowanie Kościoła ma sens tylko wówczas, gdy wokół niego skupiają się ludzie, którzy w jego sercu odnajdują Chrystusa, choć na co dzień często nie dostrzegają Jego miłości. Dlatego realizację tego programu rozumiem jako czynienie z naszej wspólnoty parafialnej domu, w którym znajdują się otwarte drzwi dla wszystkich gotowych do poszukiwania sensu i głębi życia. Nie czekam wyłącznie na tych, którzy są ugruntowani w wierze. Wy, Kochani Parafianie, którzy regularnie odnajdujecie ścieżkę do Kościoła i mimo wielu pytań, jakie sobie zadajecie, dostrzegacie ciągle, że warto iść z Chrystusem w Jego Kościele. Prawdą jest również, że wśród nas są i tacy, którzy zatracili sens żywej wiary. Nie możemy ich wytykać palcami czy próbować z nimi walczyć. Często ta rzeczywistość wynika z zaniedbania miłości do Boga i do człowieka. Coraz częściej widzimy dziś ludzi niekochanych i niepotrafiących kochać. Również w naszej wspólnocie parafialnej. Ci z nas, którzy w wierze idą za Chrystusem, winni także szukać dróg, by ukazać braciom i siostrom Jezusa jako jedyną szansę dla człowieka. Jeśli chcemy wspólnie czynić parafię naszym domem, musimy mieć świadomość, że w tym domostwie przebywają bardzo różni domownicy. Bądźmy więc wszyscy razem na wspólnej modlitwie, na drogach poszukiwania jeszcze głębszego zjednoczenia z Bogiem oraz na drogach wspólnego umacniania się i budowania Kościoła. Już dziś proszę Was, aby drzwi Waszych domów i mieszkań były otwarte podczas wizyty duszpasterskiej. Jeśli komuś wyznaczony termin nie będzie odpowiadał, proszę o osobiste przyjście i umówienie się w innym czasie. Niech wspólnie spędzone chwile będą przede wszystkim okazją do zacieśnienia wzajemnych relacji, wyjaśnienia sobie nurtujących problemów czy przekazania rzetelnych informacji o parafii, naszego udziału w różnych aspektach życia rodziny parafialnej, jaką wspólnie tworzymy. Wspólnie dołóżmy starań, aby dzień kolędy był świętowaniem wniesienia do Waszych Rodzin Bożego Błogosławieństwa. Proszę o takie otwarcie i zrozumienie, życzliwe przyjęcie. Przypominam, że w świetle prawa kanonicznego członkiem danej parafii staje się przez fakt zamieszkania a nie zameldowania. Wystarczy zatem mieszkać więcej niż trzy miesiące i już stajemy się parafianami. Mam tu na myśli osoby, które zamieszkują na stancjach. Was i Wszystkich Parafian, jako duszpasterze, zapewniamy, że należycie niezmiennie do naszej rodziny parafialnej i dlatego z tęsknotą czekamy na Was w każdą niedzielę.

Parafia to wspólnota wspólnot, która na tyle jest żywotna, na ile jej członkowie angażują w jej funkcjonowanie. Zachęcamy do udziału w działalności wspólnot parafialnych. Dzieciom proponujemy, oprócz katechezy szkolnej, formację liturgiczną ministrantów, scholę czy Oazę Dzieci Bożych. Młodzież zapraszamy do grup duszpasterskich w ramach formacji lektorskiej i oazowej, wspólnoty Wolni w Chrystusie, Przyjaciół Oblubieńca. Te dwie ostatnie dotyczą również dorosłych. Wszystkich innych zachęcamy do udziału we wspólnotach modlitewnych Żywego Różańca, Legionu Maryi, Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Starszym parafianom przypominam, że w każdy poniedziałek działa Klub Seniora. Prosimy także o większe zaangażowanie rodziców w religijne wychowanie swoich dzieci, zwłaszcza przystępujących do I Komunii Świętej oraz bierzmowania. Polecamy zaangażowanie w działalność parafialnego oddziału Caritas, który niesie pomoc tym, którzy sami nie mogą podołać trudom codzienności. 15 osób starszych i samotnych otrzymuje comiesięczną pomoc w wysokości 200 zł w formie bonów na zakupy spożywcze w sklepach sieci „Biedronka”. Na każde święta przygotowujemy paczki dla ponad siedemdziesięciu rodzin. W tym roku po raz drugi w samą Wigilię, 24 grudnia o godz. 15.00, chcemy zorganizować wieczerzę dla osób samotnych. Serdecznie zapraszamy! Ze środków pochodzących ze zbiórki makulatury, w którą włączają się parafianie i mieszkańcy całego miasta oraz różne instytucje, parafia udziela stypendia w wysokości 150 i 200 złotych miesięcznie jedenaściorgu dzieciom. Prowadzone są też nieodpłatnie korepetycje z języka polskiego, języka niemieckiego, języka angielskiego, matematyki i chemii dla ponad dwudziestu uczniów. Organizujemy nieodpłatne tygodniowe półkolonie w parafii dla dzieci. Na zasadach wolontariatu udzielane są porady przez psychologa - terapeutę oraz prawnika w zakresie prawa małżeńskiego.

List ten jest formą podziękowania za atmosferę, zrozumienie, życzliwość i wszelką pomoc – tak modlitewną jak i materialną – okazywaną przez Was w minionym czasie. Nie zmarnowaliśmy tego roku, choć wielu chciałoby zapewne, aby zrobiono coś więcej albo co innego. Proszę mi wierzyć, że dzięki Waszej współpracy zawsze idziemy do przodu. Jeśli każdy dołoży od siebie coś dobrego, swoją życzliwość i zaufanie, parafia, kościół oraz jego otoczenie będą coraz piękniejsze. Bardzo mi na tym zależy. Przypomnę tylko, że w tym roku wyremontowaliśmy dwie ściany elewacji bazyliki. W dawnej kostnicy powstała kaplica Świętych i Błogosławionych Polskich jako nasz dar na stulecie odzyskania niepodległości. Trwa remont kryp pod bazyliką, który planujemy zakończyć w 2020 roku. W ostatnim czasie były otwarte przez sześć dni i wówczas zwiedziło je ponad 1100 osób. Odbyła się też I Międzynarodowa Konferencja „Góra Chełmska między teraźniejszością a historią i archeologią”. Łączny koszt inwestycji wykonanych w tym roku wyniósł ponad 1,5 miliona złotych. Z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 360 tys. złotych na elewację, a z Urzędu Miasta Chełm 100 tys. zł na remont krypt i organizację konferencji. Dzięki tym środkom, Waszym ofiarom składanym na tacę, ofiarom indywidualnym oraz różnych firm i instytucji naszego miasta, pomocy kilku innych parafii, do których sam osobiście jeżdżę z posługą i prośbą o pomoc, spłaciliśmy ponad milion złotych. Zostało nam jeszcze 450 tys. złotych. Proszę więc Was, Bracia i Siostry, o pomoc na miarę możliwości. Zdaję sobie sprawę, że nikomu z nas nie jest łatwo. Dlatego wszystkie ofiary złożone przez Was z racji przyjęcia opłatka czy podczas wizyty duszpasterskiej przeznaczymy na spłatę długów. Ufam, że dzięki Bożej pomocy i przy opiece Matki Bożej podołamy. Z parafią jest jak z domem. Funkcjonowanie pociąga wydatki. A to jest nasze wspólne zadanie.

Zapraszam Wszystkich do promowania i rozwijania naszej Wspólnoty Parafialnej i naszego sanktuarium, do troski o ich żywotność. Oby nigdy nie zabrakło nam ducha, wiary, miłości, braterstwa i solidarności. Tu od prawie ośmiu wieków króluje „Ziemi Chełmskiej Władczyni” - Maryja Matka Jedności. A gdzie jest Matka, tam jest dom, tam są miłość i bezpieczeństwo. Tam jest miejsce na rodzinę

Niech Boże Dziecię na nowo uraduje Was swoją obecnością, rodząc się w Waszym sercu. Niech swą Boską Dłonią pobłogosławi Wam i Waszym Rodzinom. Podnieś rękę, Boże Dziecię! Błogosław Ojczyznę miłą. W dobrych radach, w dobrym bycie, wspieraj Jej siłę swą siłą. Dom nasz i majętność całą i wszystkie wioski z miastami. A słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami.

 

ks. proboszcz Andrzej Sternik
wraz ze wszystkim Duszpasterzami naszego sanktuarium