Niepokalane Poczęcie - oddanie się w niewolę Matce Bożej

Przez 5 tygodni przed Uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP trwały rekolekcje maryjne, które poprowadził ks. Marcin Chmiel, głosząc w każdy poniedziałek konferencje tematyczne. Wszyscy uczestnicy przez ten czas zobowiązani byli do przeczytania "Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do NMP" Marii Ludwika Grignion de Montfort.

W samą uroczystość podczas Mszy Św. o godz. 11.00 186 osób złożyło osobisty akt zawierzenia Maryi połączony z oddaniem się w jej macieżyńską niewolę, której zewnętrznym znakiem było przyjęcie "łańcucha niewoli".