Światowy Dzień Chorego

11 lutego z racji wspomnienia Matki Bożej z Lourdes o godz. 12.00 odbyła się Msza św. pod przewodnictwem ks. Proboszcza Andrzeja Sternika, podczas której zgromadzeni chorzy i starsi otrzymali sakrament namaszczenia chorych.