Błogosławieństwo kierowców

21 lipca w niedzielę po każdej Mszy św. odbywało się błogosławieństwo pojazdów z racji św. Krzysztofa. Każdy kierowca otrzymał zawieszkę zapachową z modlitwą do św. Krzysztofa. Złożone z tej racji ofiary przeznaczone były jak każdego roku na pomoc misjonarzom MIVA.