Pójdę do Matki piechotą

W czwartek 01sierpnia 2019r. Mszą św. o godz. 8.00 w naszym sanktuarium rozpoczęła się kolejna Chełmska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Opiekunem duchowym pielgrzymów był ks. Mariusz Kruk.  W trakcie pielgrzymki z pomocą duszpasterską przez tydzień służył ks. Szymon Majewski. Pielgrzymów odwiedził w Chęcinach  proboszcz i dziekan dekanatu ks. Andrzej Sternik.