Renowacja ołtarza

W tym roku obchodzimy Jubileusz 255 Rocznicy Pierwszej Koronacji Obrazu Matki Bożej Chełmskiej. Dziękczynienie będziemy przeżywali podczas tegorocznego odpustu wrześniowego. Duchowo chcemy przygotowywać się do zawierzenia Matce Bożej mieszkańców Ziemi Chełmskiej. Materialnie zaś chcemy odnowić tzn. pozłocić cały ołtarz w którym znajduje się Cudowna Ikona. Całkowity koszt to 40 tys. złotych. Chcielibyśmy, by było to nasze wotum wdzięczności za opiekę Maryi nad nami. Otwarta została specjalna księga ofiarodawców na renowację ołtarza.