Zwiastowanie Pańskie

25 marca przeżywaliśmy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Tym razem łączyliśmy się duchowo za pomocą środków społecznego przekazu, aby podjąć duchową adopcję dziecka poczętego.