XVI Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński

Rajd Katyński20 sierpnia 85 motocyklistów w tym 3 duszpasterzy wyruszyło sprzed Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie w XVI Międzynarodowym Rajdzie Katyńskim. W ciągu trzech tygodni jego uczestnicy mają pokonać blisko 6 tys. km.

Rajd Katyński, jak co roku, rozpoczęła uroczystość przygotowana przez Garnizon Warszawski Wojska Polskiego. Uczestnicy rajdu odśpiewali hymn Polski oraz złożyli wieniec na Grobie Nieznanego Żołnierza. Odbył się także Katyński Apel Poległych.

„Trasa rajdu w tym roku prowadzi przez Ukrainę, Rosję, Białoruś i Litwę. - Jego celem jest dotrzeć do najważniejszych miejsc pamięci pomordowanych polskich oficerów: Katynia, Miednoje, Ostaszkowa, Kozielska - powiedział ks. Dariusz Stańczyk, komandor i kapelan XVI Międzynarodowego Rajdu Katyńskiego. Podkreślił, że co roku do trasy dołączane są nowe miejsca, w tym roku będzie to Starobielsk i Borowicze, gdzie znajdowały się łagry. - Rajd jest patriotyczną lekcją. W ten sposób odzyskujemy świadomość historyczną. Chcemy wychowywać nowe pokolenie - dodał.”

Pierwszy nocleg motocyklistów był w naszym sanktuarium. Przybyli w sobotę wieczorem. Z historia tego miejsca zapoznał ich ks. Karol Jędrusiak. Następnie uczestnicy rajdu modlili się przed cudownym obrazem Matki Bożej Chełmskiej. Nocleg  część osób w domu pielgrzyma, a większość w namiotach w parku przed bazyliką. W niedzielę 21sierpnia o godz. 7.00   ks. proboszcz Andrzej Sternik pobłogosławił pielgrzymów i ruszyli w dalszą trasę. Niech Bóg prowadzi.