Zakończenie 33-dniowych rekolekcji

11 października podczas Mszy św. o godz. 18:00 osoby, które trwały na trzydziestotrzydniowych rekolekcjach, złożyły własnoręcznie napisany i podpisany akt oddania Najświętszej Maryi Pannie. Zawierzenia dokonał ks. Mateusz Wójcik.