Tydzień misyjny

Niedzielą 18 października rozpoczęliśmy Tydzień Misyjny. W tym roku ma on hasło: Oto ja, poślij mnie! Przez cały tydzień staraliśmy się pamiętać w modlitwach o wszystkich osobach, które poświęcają się rozkrzewianiu dzieł misyjnych.