Warsztaty dla kobiet

28 października rozpoczęliśmy pierwsze spotkanie dla kobiet w ramach warsztatów adresowanych do kobiet w każdym wieku i powołaniu stanowym. Spotkania te mają pomóc w odkryciu tożsamości Córki Boga, która swoim życiem, powołaniem, słowem, gestem i sercem przepełnionym czułością będzie świadkiem dla świata mocy Boga i piękna kobiecości. Spotkania będą miały charakter modlitewno-warsztatowy i będą bardzo praktyczne.