XII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym

8 listopada w całym Kościele przeżywamy XII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym pod hasłem Przywrócić nadzieję. Rocznie za wiarę w Chrystusa ginie na świecie 105 tys. chrześcijan. Co pięć minut ginie jeden chrześcijanin. Dlatego łączymy się w modlitwie i prosimy również o gorliwość dla nas katolików.