Z wyborów:
1. Baranowska Ewa
2. Bulska Jolanta
3. Chmielewski Marek
4. Ciupa Zofia
5. Dębicki Adam
6. Dybała Leszek
7. Turkiewicz Marzena
8. Janowicz Ryszard
9. Sawicki Artur
10. Radziszewska Helena
11. Kobelski Marcin
12. Krawczyński Wiesław
13. Litwin Barbara
14. Marszaluk Adam
15. Panasiuk Celina

Z nominacji ks. Proboszcza:
1. s. Aneta Kukiełka
2. ks. Arkadiusz Kowalski
3. Adam Wójcik
4. Krystyna Jankowska
5. Elżbieta Jakowicka
6. Bajkowski Ryszard


Proboszcz Ks. Andrzej Sternik