loga
Parafia pw. Rozesłania św. Apostołów w Chełmie oraz Parafia pw. Narodzenia NMP w Chełmie zapraszają do składania ofert dotyczących zadania inwestycyjnego pn. „Prace konserwatorskie kościoła pw. Rozesłania św. Apostołów oraz Sanktuarium Maryjnego na Górce Chełmskiej pw. Narodzenia NMP w Chełmie” dofinansowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na podstawie złożonego przez Miasto Chełm wniosku o dofinansowanie oraz otrzymanej Wstępnej Promesy Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków nr RPOZ/2022/6345/PolskiLad.Szczegółowe informacje dot. postępowania znajdują się w plikach do pobrania. 

PDF icon Unieważnienie zapytania ofertowego nr 1/2024
PDF icon  Zapytanie ofertowe nr 1/2024 z dnia 16.04.2024 r.
PDF icon  Informacja o modyfikacji zaproszenia do składania ofert
PDF icon  Załącznik nr 1 do zaptania ofertowego nr 1/2024
PDF icon  Załącznik nr 2 do zaptania ofertowego nr 1/2024
PDF icon  Załącznik nr 3 do zaptania ofertowego nr 1/2024