Obchody 35. Rocznicy wprowadzenia stanu wojenego

W niedzielę podczas Mszy św. o godz. 12.30 modliliśmy się w intencji ofiar stanu wojennego oraz zmarłych internowanych z terenu byłego województwa chełmskiego. Mszy Św. przewodniczył ks. Proboszcz, zaś po Eucharystii udaliśmy się pod mauzoleum, gdzie złożone zostały kwiaty.