Rodzina Żywego Różańca

W niedzielę (8 stycznia) o godz. 8.00 miało miejsce połączenie dwóch wspólnot – Kół Żywego Różańca i Rodziny Różańcowej, z których powstała grupa o nazwie Rodzina Żywego Różańca. Podczas Mszy Św., pod obecnością ks. Proboszcza miało miejsce wprowadzenie nowych członków oraz odnowienie przyrzeczeń całej wspólnoty. Po Mszy Św. odbyło się spotkanie formacyjne wspólnoty.