Liturgia bizantyjska

23 stycznia w naszym sanktuarium została odprawiona liturgia bizantyjska braci grekokatolików pod przewodnictwem ks. Stefana Batrucha. We Mszy Św. uczestniczyli klerycy grekokatoliccy z lubelskiego seminarium oraz sympatycy z Chełma.