Obłóczyny nowych ministrantów

2 kwietnia podczas Mszy Św. o godzinie 11.00 miały miejsce obłóczyny sześciu kandydatów do ministrantów. Podczas modlitwy zawierzali swoją posługę Panu Bogu, a przywdziewając białą komżę dawali wszystkim znak, że będą starali się dawać przykład swoim postępowaniem mając świadomość szczególnej służby przy ołtarzu Pana. Mszy Św. przewodniczył ks. Proboszcz, który pobłogosławił nowych ministrantów. Dziękujemy serdecznie ks. Tomaszowi Musiejowi, opiekunowi Liturgicznej Służby Ołtarza, za zaangażowanie w przygotowanie nowych ministrantów do posługi. Od września 2016 roku do LSO przystąpiło już 20 nowych ministrantów.