Światowy Dzień Młodzieży

„Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny” (Łk 1,49) – pod takim hasłem, w Niedzielę Palmową, przebiegał XXXII Światowy Dzień Młodzieży. Taka manifestacja młodych od wielu lat wpisuje się w wydarzenia miasta Chełm. W tym roku mieliśmy okazję przejść z procesją z Parafii Chrystusa Odkupiciela do naszej Bazyliki.

Po uroczystym wejściu z procesją palmową ks. biskup Józef Wróbel rozdał materiały duszpasterskie dla przedstawicieli młodzieży z okolicznych parafii. O godzinie 16.00 rozpoczęła się uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem ks. biskupa, który skierował również do młodych słowo. Podczas liturgii miało miejsce odśpiewanie Credo przez grupy neokatechumenalne, licznie zgromadzone w Niedzielę Palmową.

Na zakończenie odbyła się agapa w Sali różańcowej, gdzie młodzi mogli poczęstować się drożdżówką oraz herbatą.