XVIII Pielgrzymka Środowisk Pomocy Społecznej

W dniu 17 maja 2017 r., pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie uczestniczyli w XVIII Pielgrzymce Środowisk Pomocy Społecznej województwa lubelskiego do Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej.

Organizatorem XVIII Pielgrzymki Środowisk Pomocy Społecznej województwa lubelskiego było Stowarzyszenie Integracji Społecznej „Bone Corda” w Kalince.  Do wspólnej modlitwy pracowników pomocy społecznej oraz ich podopiecznych zaprosił Duszpasterz Pracowników Pomocy Społecznej ks. Przemysław Kuśmierz.

Mszy świętej przewodniczył J.E. Ks. Biskup Mieczysław Cisło, który wyraził swoje głębokie uznanie za ciężką pracę na rzecz osób niepełnosprawnych, starszych i wykluczonych społecznie. Na ręce Dyrektorów DPS, ŚDS, WTZ i OPS przekazał podziękowania i pobłogosławił na dalszą pracę.