Misjonarz z Ukrainy

o. Tadeusza FostakowskiW niedzielę 09 lipca gościliśmy pośród nas o. Tadeusza Fostakowskiego – franciszkanina, misjonarza z Kowla. Proboszcza parafii św. Anny (Kowel), św. Stanisława (Łukiw), Michała Archanioła (Hołoby), św. Michała Archanioła i św. Antoniego (Kamień Koszyrski). Przez cały dzień głosił homilie, a my modlitwą i ofiarą wsparliśmy posługę misjonarza.