Chełmska Noc Kultury 2017

26 sierpnia w Chełmie odbyła się Noc Kultury 2017. W czasie tego wydarzenia mieszkańcy miasta mogli uczestniczyć w wielu spotkaniach i wystawach znajdujących się na terenia Chełma. Również w naszej parafii miały miejsce konferencje związane z wykopaliskami archeologicznymi:
- mgr Stanisław Gołub – wykład o aktualnych wynikach badań w kryptach pod Bazyliką Narodzenia Najświętszej Marii Panny z prezentacją pierwszych zakonserwowanych zabytków;
- prof. dr hab. Andrzej Buko – wykład na temat aktualnych wyników badań nieznanej budowli z XIII wieku na Wysokiej Górce.