Kurs lektorski dla parafian

19 września rozpoczął się w naszej parafii kurs lektorski dla mężczyzn i kobiet. Jest on prowadzony przez ks. Proboszcza Andrzeja Sternika. Ma na celu jeszcze bardziej włączyć świeckich w liturgię poprzez proklamację Słowa Bożego w Liturgii Słowa. Na pierwsze spotkanie przyszło 9 osób. Zapraszamy wszystkich serdecznie na kolejne spotkania!