Spotkania dla emerytów i rencistów

Z myślą o emerytach i rencistach oraz o osobach starszych, rozpoczęliśmy 21 stycznia w poniedziałek spotkania integracyjne. Ich treścią mają być prelekcje historyczne, biologiczne, medyczne, krajoznawcze oraz prawnicze. Ponadto będa się odbywały spotkania z ciekawymi ludźmi, warsztaty kulinarne czy też gimnastyka. Jednym słowem coś dla ciała, coś dla ducha.

Odpowiedzialnymi są emerytowani nauczyciele i pracownicy oświaty: Krystyna Bukowy i Anna Brudnowska.

Na pierwsze spotkanie do Domu Pielgrzyma przybyło 45 osób. Ta liczba utrzymuje się do dziś.