Misje parafialne - 18-24 marca 2018 r.

Przygotowania do przeżycia Misji rozpoczęliśmy już 9 tygodni wcześniej, rozpoczynając nowennę przed Misjami świętymi. Modliliśmy się nią codziennie podczas każdej Mszy św. Ks. Proboszcz napisał list do parafian, w którym zapraszał wszystkich do udziału w tym szczególnym czasie. List został dostarczony do wszystkich dzięki uprzejmości naszych parafian. Przez cały okres trwania Misji odbywała się nieustanna modlitwa różańcowa, w którą zaangażowało się 168 osób. Misje święte prowadził ks. prałat Ryszard Winiarski, proboszcz z Dorohuska. Tematem wiodącym były sakramenty święte; każdego dnia omawialiśmy kolejny sakrament.

W Misjach świętych uczestniczyły również dzieci i młodzież uczęszczające do szkół na terenie naszej parafii. Zwieńczeniem każdego dnia był Apel Jasnogórski, poprzedzony konferencją. W środę przeżylismy procesję różańcową z kopią obrazu MB Chełmskiej, zaś w piątek drogę krzyżową odprawioną na chełmskiej kalwarii, podczas której wierni nieśli krzyż z pierwszej kalwarii, sprofanowany w 1984 r.

Przez całe misje w bazylice znajdowała się duża plansza z widokiem naszego kościoła  jako budowli materialnej. Naszym zadaniem było przynieść i przykleić w dowolnym miejscu swoją fotografię, a przez to dać wyraz, że jesteśmy żywa częścią tego kościoła. Jest to trwała pamiątka naszego uczestnictwa w Misjach św. Podczas Misji wierni składali ofiary jałmużny, która została przeznaczona na pomoc jednej z rodzinn w Aleppo. Aby ułatwić wszystkim uczestnictwo w Misjach świętych, przez cały tydzień kursował autobus, dowożąc wiernych do bazyliki.

Zakończenie Misji odbyło się w sobotę na kopcu wolności, przy krzyżu, który stał się równocześnie krzyżem misyjnym. Umieszczono na nim tablicę pamiątkową. Wierni przyszli ze swoimi krzyżami, aby zawierzyć Bogu swoje życie. Każda rodzina otrzymała na pamiątkę Misji fragment starego krzyża misyjnego z propozycją, by umieścić go przy krzyżach znajdujących się w naszych domach.