Triduum Sacrum

Wielki Czwartek (pamiątka ustanowienia sakramentu Eucharystii i kapłaństwa)

Liturgii przewodniczył ks. Marcin Chmiel, a homilię wygłosił ks. Jan Tadyniewicz. Obrzędu obmycia nóg dokonał ks. Proboszcz Andrzej Sternik, a uczestniczyli w nim mieszkańcy Schroniska św. Brata Alberta w Chełmie. Na zakończenie Mszy św. wierni zabierali ze sobą wizytówki z nazwiskami kapłanów posługujących w naszym sanktuarium, zobowiązujące do całomiesięcznej modlitwy za wylosowanego księdza z zachętą, aby wizytówkę w kolejnym miesiącu przekazań innym. Po liturgii odbyła się indywidualna adoracja w ciemnicy do godz. 22:00.

Wielki Piątek (dzień śmierci Pana Jezusa)

O godz. 8.00 odbyłą się modlitwa „ciemnej jutrzni". Od godz. 9.00 kandydaci do Sakramentu Bierzmowania adorowali Pana Jezusa w Ciemnicy, dalej klasy 2 gimnazjum, od 11.00 dzieci szkół podstawowych. kl. 4-7, od 12.00 kl. 0-3. O godz.15.00 odbyła się Koronka do Miłosierdzia Bożego. Chór Partychóra wykonał Pasję autorstwa Krzysztofa Weresińskiego, w oparciu o pieśni wielkopostne. O godz. 17.00 miała miejsce Droga Krzyżowa, której przewodniczył ks. Proboszcz. Liturgia Wielkiego Piątku rozpoczęła się o godz. 18.00. Liturgii przewodniczył ks. Tomasz Musiej, a kazanie wygłosił ks. Karol Jędrusiak. Po Liturgii rozpoczęło się całonocne czuwanie przy grobie Pańskim.

Wielka Sobota (Liturgia Wigilii Paschalnej)

O godz. 8:00 odbyła się modlitwa "ciemnej jutrzni". Po niej, od godz. 9:00 do 15:00 miało miejsce poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny. O godz. 20:00 rozpoczęła się Liturgia Wigilii Paschalnej. Liturgii przewodniczył ks. Proboszcz Andrzej Sternik, a homilię wygłosił ks. Paweł Gołofit.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania i przebiegu Triduum Sacrum: młodzieży oazowej z archidiecezji, służbie liturgicznej, organiście, siostrze Julitcie, ks. Tomaszowi za wykonanie grobu, wszystkim, którzy uczestniczyli w całonocnej adoracji.