Tydzień biblijny

15 kwietnia rozpoczął się tydzień biblijny pod hasłem "Weźmijcie Pismo Święte". Przez cały tydzień wyeksponowana była księga Pisma Świętego a między Mszami z głośników można było usłyszeć fragmenty Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian.