Dzień skupienia kapłanów

24 maja, w Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, odbył się dzień skupienia dla pięciu dekanatów Ziemi Chełmskiej. Konferencję wygłosił ks. dr Andrzej Krasowski, wikariusz biskupi ds. życia konsekrowanego. Uczestniczyło w nim ok. 50 kapłanów.