Jubileusz 25-lecia kapłaństwa ks. Proboszcza

W roku 2018 przypada 25. rocznica święceń kapłańskich ks. Proboszcza Andrzeja Sternika. W związku z tym 14 czerwca o godz. 18:00 odbyła się w naszym sanktuarium Msza Św., której przewodniczył ks. bp Mieczysław Cisło, a w której uczestniczyli także kapłani z rocznika ks. Proboszcza. Była to pielgrzymka kapłanów wraz z zawierzeniem życia i dalszej posługi Matce Bożej Chełmskiej.

Następnie w niedzielę 17 czerwca o godz. 12:00 odbyły się uroczystości dla wiernych naszej parafii. We Mszy Św. uczestniczyli licznie zgromadzeni parafianie, którzy poprzez obecność i modlitwę chcieli okazać wdzięczność ks. Proboszczowi za jego niesamowitą, pełną miłości posługę kapłańską oraz poświęcenie na rzecz parafii. Po Mszy Św. ustawiła się do ks. Proboszcza długa kolejka licznych przedstawicieli grup parafialnych. W uroczystościach uczestniczyła mama ks. Proboszcza wraz z najbliższą rodziną oraz dawni parafianie ks. Proboszcza z Dąbrowicy i z Puław.