Nowe nasadzenia

W czerwcu zostały wykonane nasadzenia krzewów wzdłuż odbudowanego muru przy ul. Lubelskiej. Projekt i wykonanie zostały sfinansowane ze środków miasta.