XIII NIEDZIELA ZWYKŁA 30.06.2024 r.

7.00

† Agnieszka, Franciszek i Stanisław Derkacz, Józefa i Tomasz Głąb

7.00

† Eugeniusz Majek ( 30 greg.)

9.00

† Władysław Bojczuk ( 34 r.) †† Bojczuk. Janiaków i Marków oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny Bojczuk i Lipiak

9.00

† Paweł Rudzki ( 4 r.), Piotr Rudzki

9.00zk

† Jan Marcinek ( 30 greg.)

10.30

Dziękczynna z okazji 5 r. ślubu Pawła i Marty Sterników z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski

10.30

† Janina, Maria, Marian i Zbigniew Pająk, Jan, Weronika, Edward Waseńczuk †† Pająk, Waseńczuk

10.30

† Jan Marcinków ( 30 greg.)

12.00

Pro populo

12.00

Dziękczynna z okazji 35 r. ślubu Ewy i Grzegorza Sulimów z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski

16.00

† Zbigniew Popielnicki ( 12 r.) †† Popielnickich, Baranów i Zuniów

18.00

† Jan Szponar ( 7 r.), Bronisław i Stanisława Dzida, Barbara Szpak-Bielecka, Adam Bielecki

PONIEDZIAŁEK 01.07.2024 r.

7.00

Dziękczynna za 60 lat życia Tomasza oraz 24 r. ślubu Tomasza i Izabeli Stachowskich z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski

7.00

Dziękczynna z okazji 38 r. urodzin Katarzyny Filipczuk z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski

7.00

† Julia Sękowska ( 5 r.), Jerzy Sękowski, Monika Paduch

8.00

† Józef, Anna, Lech †† Pejo, Zdzisław Bondaruk

8.00

† Elżbieta Siechniewicz ( 1 greg.)

18.00

Dziękczynno-błagalna za wszystkich członków rodziny Herman z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Chełmskiej i potrzebne łaski

18.00

W intencji wspólnoty Legionu Maryi o duchowy i liczebny wzrost

18.00

† Irena i Wacław Wróblewscy †† Wróblewskich i Tywoniuków

WTOREK 02.07.2024 r.

7.00

† Mirosław Sobczuk

7.00

† Wiesława Gopczak ( 3 mc)

7.00

† Andrzej Kowalczyk ( 1 mc)

8.00

Przez wstawiennictwo Matki Bożej Chełmskiej i św. Michała Archanioła o wiarę , nadzieję i miłość dla Polaków oraz o święte powołania kapłańskie

8.00

O przecięcie skutków grzechów przodków i łaskę zbawienia dla zmarłych z rodziny Bogu wiadomej

8.00

† Stefan ( 34 r.) i Wiesława ( 4 r.) Wierzba

18.00

O zdrowie duszy i ciała, dary Ducha Świętego, potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej Chełmskiej, św. Józefa, św. patronów dla Daniela z okazji urodzin oraz Haliny z racji imienin

18.00

† Elżbieta Siechniewicz ( 2 greg.)

ŚRODA 03.07.2024 r.

7.00

† Konrad Kawalec ( 5 mc)

7.00

† Mirosław ( 19 r.), Michalina, Anna, Stefan, Jan, Jacek †† Prończuków, Pawliczuków i Toporowskich

7.00

† Wacław Woch ( 1 mc)

8.00

O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Chełmskiej i wszystkich świętych oraz o łaski potrzebne na każdy dzień dla Ludwika

8.00

† Grażyna Grądkowska ( 6 r.)

8.00

† Elżbieta Siechniewicz ( 3 greg.)

12.00

Za pomordowanych w Kumowej Dolinie

18.00

 Zbiorowa przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy

CZWARTEK 04.07.2024 r.

7.00

† Wacława Pyt ( 12 r.)

7.00

† Weronika, Lucyna, Albin, Stanisław, Walenty †† Rostkowskich;

† Józefa, Lucyna, Michał, Bronisław †† Kozaków, Łuczkiewiczów

7.00

† Anna Lejman ( 1 mc)

8.00

Przez przyczynę Matki Bożej Chełmskiej o zdrowie dla Małgosi i całej rodziny

8.00

†† Małdachowskich: Janina, Krzysztof, Zdzisław, Zbigniew, Jerzy Hołowacz, Łucja Białek, dusze w czyśćcu cierpiące

8.00

† Elżbieta Siechniewicz ( 4 greg.)

18.00

Za Ojca Świętego Franciszka, biskupów, kapłanów, za kleryków, siostry zakonne oraz o nowe, święte powołania do służby w Kościele Powszechnym, za księży pochodzących i posługujących w naszej parafii oraz za modlących się za powołanych i o nowe powołania

18.00

Dziękczynno-błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla rodzin Przygrodzkich i Szymańskich

PIĄTEK 05.07.2024 r.

7.00

Wynagradzająca

7.00

Dziękczynna z okazji 37 r. urodzin Michała z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski

7.00

† Marian Wójcicki ( 1 mc)

8.00

† Wiesława Rogowska ( 12 r.), Jerzy †† Rogowskich, Królów i Szalonych

8.00

† Józef Wiszniewski ( 1 mc)

8.00

† Elżbieta Siechniewicz ( 5 greg.)

18.00

W intencji Bogu wiadomej

18.00

† Jolanta Drygasiewicz ( 9 r.)

SOBOTA 06.07.2024 r.

7.00

O duchowe odrodzenie Narodu Polskiego i duchowy rozwój wspólnoty Rycerzy Maryi

7.00

† Ewa Piotrowska, Jan, Marianna, Tekla †† Semeniuk; Bronisława Pawłowska, dusze w czyśćcu cierpiące

8.00

Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP

8.00

† Barbara Pałys

8.00

† Ryszard Gierun, Janina, Tadeusz, Bohdan, Bronisław, Marcin †† Noga i Gierun

8.00

† Elżbieta Siechniewicz ( 6 greg.)

15.00

Ślub

16.00

Ślub

17.00

Dziękczynna z okazji 10 r. urodzin Szymona Batalińskiego z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski

17.00

† Kazimiera Grzesiuk, Bolesław Grzesiuk