Ogłoszenia duszpasterskie - 08.03.2020r. - II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU ROK A

1. Dzisiejsza niedziela nosi nazwę Ad Gentes. Obchodzimy dzień modlitwy i solidarności z misjonarzami.

2. Radosna wiadomość dla nas wszystkich dotycząca prac remontowych w naszym kościele - 2 marca z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymaliśmy dofinasowanie w wysokości 480 tys. złotych. To najwyższa z dotychczas otrzymanych dotacji. Bogu, Matce Bożej Chełmskiej i Dobrym Ludziom wielkie dzięki! Serce naszego miasta – Bazylika - zostanie całkowicie zewnętrznie odnowiona. Z naszej strony będzie potrzebne ponad 100 tys. złotych wkładu własnego. Prace rozpoczniemy w maju.

3. Zespół Good God, w którym gra i śpiewa nasz wikariusz ks. Paweł, przygotowuje się do wydania trzeciej studyjnej płyty. Niestety, jest to związane z ogromnymi kosztami. Dlatego dzisiaj zespół prosi nas o wsparcie. Po Mszy św. członkowie zespołu będą stać na zewnątrz z puszką - będzie można w ten sposób współtworzyć to ewangelizacyjne dzieło.

4. Jutro w ramach spotkań Klubu Emerytów „Na Górce” prelegentami będą policjanci z naszej chełmskiej Komendy Policji. Temat to: Jak uchronić się przed złodziejami i naciągaczami?. Spotkanie ma charakter otwarty. Zapraszamy więc wszystkich zainteresowanych do sali różańcowej na godz. 10.15.

5. Zachęcamy do praktyk wielkopostnych - udziału w nabożeństwach, postu, wpisania się do księgi abstynencji, jałmużny. W zakrystii przyjmujemy ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego.

6. Jałmużna jest to datek ofiarowany potrzebującemu jako uczynek miłosierny. Jednym słowem jest to udzielenie pomocy i wsparcia osobie biednej, znajdującej się w potrzebie. Poprzez jałmużnę chrześcijanin wyraża swoją miłość do bliźniego. Należy pamiętać, iż o jałmużnie możemy mówić tylko wtedy, kiedy wypływa z czystego serca i dobroci, nie zaś z potrzeby poklasku i chwały. Kościół zna różne formy jałmużny. Pierwsza to finansowy lub materialny datek, druga to dar duchowy, czyli serdeczna rozmowa, udzielenie rady, cierpliwe wysłuchanie drugiego człowieka czy po prostu modlitwa. Także bezinteresownie wykonywana praca może zostać uznana za formę jałmużny. Każdy chrześcijanin wie, że prawdziwa jałmużna gładzi grzechy, jest ona swoistym lekarstwem na popełniane złe uczynki. Stanowi dla osoby wierzącej podarunek czegoś, czego druga osoba nie ma, czego jej brakuje. Ponadto prawdziwa jałmużna powinna pozostać niewidoczna dla tłumu, jak nauczał Chrystus: Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. Puszka na jałmużnę znajduje się w pierwszym filarze po prawej stronie głównego wejścia do bazyliki.

7. Do końca marca trwają zapisy na wyjazd na beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego w dniu 07 czerwca 2020r. Koszt ok. 100 zł.

8. W ostatnim czasie zwolniły się miejsca na pielgrzymkę do Gruzji i Armenii. W dniach 4-12 sierpnia. Serdecznie zachęcamy do wyjazdu. Osoby które się zapisały proszone są o wpłacanie kolejnej raty w wysokości 1000 zł. do 16 marca.

9. Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy Bożego błogosławieństwa, wszystkim zaś Gościom, Sympatykom i Parafianom szczęśliwego tygodnia pod opieką Matki Bożej Chełmskiej.