Błogosławieństwo małych dzieci

Mszy św. o godz. 9.00, która celebrowana był a na ołtarzu polowym przewodniczył ks. bp Mieczysław Cisło. Słowa przywitania Pasterza skierował ks. Proboszcz, a małe dzieci wręczyły kwiaty. W homilii mówił ks. Biskup jak ważne jest rodzenie się w człowieku i wychowywanie do wartości. Na zakończenie wszystkie dzieci zgromadzone na placu zostały pobłogosławione,  przez nałożenie rąk, przez ks. Biskupa i kapłanów. Modlitwa zgromadziła bardzo dużo wiernych.