Suma odpustowa

Sumie odpustowej o godz.11.30 przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, Metropolita Lwowski, sekretarz dwóch papieży św. Jana Pawła II i Benedykta XVI. Koncelebrowali  Ks. Abp Stanisław Budzik, ks. Bp Mieczysław Cisło, ks. Bp Józef Wróbel oraz 40 kapłanów różnych tytułów stopni i godności kościelnych w tym trzech proboszczów Parafii Mariackiej, emeryci ks. Infułat Kazimierz Bownik, ks. Prałat Tadeusz Kądziołka i obecny ks. kan. Andrzej Sternik. Podczas sumy było błogosławieństwo wieńców dożynkowych z parafii wiejskich Ziemi Chełmskiej. Na zakończenie odbyła się procesja eucharystycza. We Mszy św. uczestniczyli: Wicemarszałek Województwa Lubelskiego  Krzysztof Grabczuk.Prezydent Miasta Chełm Agata Fisz, komendant policji Konrad Piziorski, gen. Brygady Wojciech Skowronek oraz wielu innych znakomitych gości. Nowy Dziekan Dekanatu Chełm – Wschód.

Podczas sumy odpustowej 08 września ks. Arcybiskup Stanisław Budzik ogłosił wynik wyboru nowego dziekana. Został nim kustosz sanktuarium ks. Andrzej Sternik.