Monodram „Moje krzesło”

W niedzielę 12 marca nasi parafianie mogli obejrzeć monodram pt. „Moje krzesło”. Zaprezentował go pan Marek Jurasek, aktor teatru Niemy Krzyk. Przedstawienie to miało na celu ukazać problematykę uzależnienia alkoholowego. W pokazie uczestniczyli wierni, kapłani oraz siostry zakonne.