Rejonowy dzień skupienia Ruchu Rodzin Nazaretańskich

Rejonowy dzień skupienia Ruchu Rodzin NazaretańskichW drugą sobotę Wielkiego Postu w naszym Sanktuarium miał miejsce rejonowy dzień skupienia Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Przybyły grupy m.in. z Chełma, Krasnegostawu, Zamościa i Lublina wraz ze swoimi duszpasterzami. Razem ponad 60 osób. Pielgrzymi modlili się w naszej Bazylice, uczestniczyli we Mszy Świętej wotywnej o Matce Bożej Uczennicy Pańskiej oraz wysłuchali katechezy na temat sakramentu kapłaństwa, którą wygłosił diecezjalny moderator ks. Bogusław Marzęda. Następnie w Sali Różańcowej odbyła się wspólna agapa. Nad całością czuwał ks. Marcin Chmiel, opiekun Ruchu Rodzin Nazaretańskich w naszej parafii.

 

   Rejonowy dzień skupienia Ruchu Rodzin NazaretańskichRejonowy dzień skupienia Ruchu Rodzin NazaretańskichRejonowy dzień skupienia Ruchu Rodzin Nazaretańskich Rejonowy dzień skupienia Ruchu Rodzin Nazaretańskich